Πρόγραμμα Εντατικής Αλληλεπίδρασης
banner image

Λάρα Κουτσουρίδου
Κέντρο Λογοθεραπείας


 

Τι είναι η Εντατική Αλληλεπίδραση;

Η Εντατική Αλληλεπίδραση είναι μια προσέγγιση για τη διδασκαλία των βασικών αρχών προ-λεκτικής επικοινωνίας σε παιδιά και ενήλικες που πάσχουν από σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες ή / και αυτισμό και οι οποίοι βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης της επικοινωνίας.

Η προσέγγιση αναπτύχθηκε κατά τη δεκαετία του ογδόντα από την ομάδα του προσωπικού που εργαζόταν στο Νοσοκομείο Harperbury School Hertfordshire. Το Harperbury ήταν ένα σχολείο για ανθρώπους που είχαν σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες.

 

Ποιες είναι οι Βασικές Αρχές της Επικοινωνίας;

Οι βασικές αρχές της επικοινωνίας μπορούν να χαρακτηριστούν ως πράγματα όπως:

 • Η συνοπτική προσοχή σε ένα άλλο πρόσωπο.
 • Το μοίρασμα της προσοχής με ένα άλλο πρόσωπο.
 • Η επέκταση της προσοχής και η επικέντρωση σε ένα άλλο πρόσωπο.
 • Η ανάπτυξη της κοινής προσοχής σε δραστηριότητες.
 • Η εναλλαγή σειράς σε ανταλλαγές συμπεριφορών.
 • Η διασκέδαση και η επικοινωνία.
 • Η χρήση και η κατανόηση βλεμματικής επαφής.
 • Η χρήση και κατανόηση των εκφράσεων του προσώπου.
 • Η χρήση και κατανόηση της μη-λεκτικής επικοινωνίας όπως χειρονομίες και γλώσσα του σώματος.
 • Η χρήση και κατανόηση των φυσικών επαφών.
 • Η χρήση και κατανόηση της παραγωγής φωνημάτων.

Πώς λειτουργεί η Εντατική Αλληλεπίδραση;

Η εντατική αλληλεπίδραση είναι μια πολύ πρακτική προσέγγιση. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα ευαίσθητο άτομο να είναι ο εταίρος αλληλεπίδρασης. Η προσέγγιση αυτή λειτουργεί με τη σταδιακή ευχάριστη και χαλαρή ανάπτυξη ακολουθιών αλληλεπίδρασης μεταξύ του εταίρου αλληλεπίδρασης και το πρόσωπο που κάνει τη μάθηση. Αυτές οι ακολουθίες αλληλεπίδρασης επαναλαμβάνονται συχνά και σιγά-σιγά αυξάνονται σε διάρκεια, πολυπλοκότητα και εξειδίκευση. Το ύφος των εκπαιδευτικών είναι χαλαρό και μη καθοδηγητικό.

Κατά τις συνεδρίες και οι δύο συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι και το κίνητρο να είναι η απόλαυση των δραστηριοτήτων. Μια συνεδρία μπορεί να είναι ιδιαίτερα δυναμική, με πολλές λεκτικοποιήσεις, μερικές φορές με διασκεδαστικές φυσικές επαφές (σωματικό παιχνίδι) αλλά θα μπορούσε επίσης να είναι αργή και ήσυχη.