Μέθοδος Voicecraft
banner image

Λάρα Κουτσουρίδου
Κέντρο Λογοθεραπείας


 

Τι είναι η Φωνοθεραπεία;

Η Φωνοθεραπεία με την προσέγγιση Integrated Voice Therapy στοχεύει στην αναδιοργάνωση και αποκατάσταση της φωνής από κάθε δυσκολία με τη φωνή που σε κάνει να αισθάνεσαι πως η φωνή σου δεν ανταποκρίνεται στις φωνητικές σου ανάγκες και τα φωνητικά σου πρότυπα. 

Η Φωνοθεραπεία είναι ειδικότητα του κλάδου της λογοθεραπείας και διαφέρει ριζικά από την καλλιτεχνική φωνητική εκπαίδευση και την ορθοφωνία. Η φωνοθεραπεία έχει θεραπευτικό ρόλο, με στόχο την εξέλιξη τεχνικού ελέγχου της φωνής, για αποδοτικότητα και ασφάλεια σε κάθε φωνητικό έργο. Η καλλιτεχνική φωνητική αγωγή συμπληρώνει τις φωνοθεραπευτικές τεχνικές και εξελίσσει καλλιτεχνικά την υγιή φωνή.

Η Φωνοθεραπεία με την προσέγγιση Integrated Voice Therapy στοχεύει στην ανάκτηση της ισορροπημένης λειτουργίας του φωνητικού μηχανισμού, ως μέρος της συνολικής ισορροπίας του ατόμου. Η φωνοθεραπευτική σχέση με τον ασθενή είναι μία συνεργασία όπου ο δικός μου ρόλος είναι ως συνοδοιπόρος σε ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης των πολυδιάστατων δυνατοτήτων της φωνής.